Uvjeti korištenja

Uvjetima poslovanja u nastavku uređuje se ugovorni odnos između tvrtke Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland (dalje u tekstu skraćeno: paidwings) i korisnika i klijenata njezinih telemedijskih usluga (dalje u tekstu: korisnici). Njima se utvrđuju uvjeti pod kojima se koriste usluge tvrtke paidwings .

Stranica bdsmhrvatska.com ponuda je (dalje u tekstu: usluga) tvrtke Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland.
Usluga je komunikacijska platforma koja među ostalim omogućuje korisnicima da se predstave na internetu radi pronalaženja potencijalnih partnera, prijatelja, ljubavnika ili osoba zainteresiranih za ljubav za jednu noć. Usluga između ostalog pruža mogućnost uspostavljanja kontakta sa stvarnim ženama, parovima i muškarcima sličnih ukusa koji eventualno žele upoznati nove partnere. Nadalje, usluga pruža brojne mogućnosti u pogledu komunikacije, flertanja i predstavljanja samoga sebe.

Članak 1. Predmet ugovora; opseg usluge

1. paidwings omogućuje korisnicima pristup platformi za pronalaženje partnera na stranici bdsmhrvatska.com. Na platformi se nalaze profili drugih korisnika i informacije o njima. Nakon izrade vlastitog profila korisnici mogu tražiti druge profile na platformi. Korisnici mogu pogledati profile drugih korisnika i u ograničenom opsegu stupiti u kontakt s njima.

2. paidwings pruža svoje usluge isključivo u privatne, nekomercijalne svrhe. Registracijom za uslugu tvrtke paidwings korisnik se obvezuje koristiti se tom uslugom samo u privatne svrhe.

3. paidwings pruža i besplatne usluge i usluge koje se naplaćuju. Nakon besplatne registracije korisnik može izraditi profil, pogledati profile drugih korisnika i slati drugim korisnicima unaprijed pripremljene poruke. Korisnici koji se prijave za dodatnu uslugu koja se naplaćuje mogu osim korištenja besplatnih usluga kontaktirati druge korisnike i pisati im poruke. Pri odabiru usluge koja se naplaćuje korisniku su na raspolaganju različita vremena trajanja usluge. Prije stavljanja tih usluga na raspolaganje korisniku se skreće pozornost na činjenicu da se usluga naplaćuje, na sadržaj i opseg usluge te na cijenu i uvjete plaćanja.

4. paidwings načelno omogućuje trajnu raspoloživost sustava (24/7). Za raspoloživost je ključan izlaz usmjerivača koji povezuje podatkovni centar koji upotrebljava tvrtka paidwings s internetom (točka prijenosa). paidwings jamči korisnicima svojih usluga koje se naplaćuju prosječnu godišnju raspoloživost od 97 %. Raspoloživost se, međutim, smatra smanjenom tek kad korisnik prijavi pogrešku tvrtki paidwings (prijava pogreške). Iznimka su prekidi prouzročeni višom silom.

5. paidwings za pružanje svojih usluga može angažirati vanjske pružatelje usluga. To se osobito odnosi na pružatelje usluga plaćanja, pružatelje sadržaja i druge vanjske pružatelje usluga. Angažirani vanjski pružatelji usluga koji pružaju usluge po nalogu tvrtke paidwings ne smatraju se trećim stranama u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja.

Članak 2. Sklapanje ugovora

1. paidwings ne sklapa ugovore s osobama mlađim od 18 godina.
Ako tvrtka paidwings nije uvjerena u to da je korisnik punoljetan, zatražit će od njega dokaz o dobi. Ako korisnik ne dostavi taj dokaz o dobi u roku od dva tjedna, paidwings ima pravo na raskid ugovornog odnosa bez otkaznog roka.
U slučaju osnovane sumnje tvrtke paidwings da određena osoba nema pravo sudjelovanja, paidwings ima pravo provjeriti osobne podatke te osobe utvrđivanjem identiteta putem zahtjeva za podnošenje službenih dokumenata. Korisnicima koji nemaju pravo sudjelovanja onemogućuje se korištenje usluga.

2. Korisnik nakon registracije pristupa uslugama tvrtke paidwings svojim osobnim podacima (među ostalim spol, datum rođenja, adresa e-pošte). Registracijom korisnik potvrđuje primjenu ovih Općih uvjeta poslovanja i Izjave o privatnosti. Time nastaje besplatni ugovorni odnos između tvrtke paidwings i korisnika.

3. Osim besplatnih usluga paidwings nudi korisniku i različite usluge koje se naplaćuju (Premium članstvo). Korištenjem tih usluga korisnik stupa u dodatni ugovorni odnos nevezan uz besplatni ugovorni odnos. Osnova tog dodatnog ugovornog odnosa također su ovi Opći uvjeti poslovanja. Korisnik će u dotičnoj usluzi biti obaviješten o sadržaju, trajanju, cijeni, tijeku i uvjetima plaćanja prije sklapanja ugovornog odnosa s obvezom plaćanja. Pritiskom tipke „Kupi odmah” korisnik predaje ponudu za sklapanje ugovora o uslugama tvrtke paidwings koje se naplaćuju. paidwings će potvrditi klijentu prihvaćanje ponude omogućavanjem pristupa uslugama ili e-poštom.

Članak 3. Troškovi

1. Ponuđene usluge tvrtke paidwings u okviru ove usluge besplatne su ako korisnik prije ugovaranja usluge koja se naplaćuje nije obaviješten o obvezi plaćanja.

2. Korisnik će biti obaviješten o cijenama usluga koje se naplaćuju, načinu plaćanja i trajanju trajnih dužničkih odnosa u okviru usluga koje se naplaćuju prije nego što ih počne koristiti.

§ 4. Uvjeti plaćanja


1. Naknada za usluge koje se naplaćuju unaprijed se plaća tvrtki paidwings te se u okviru postupka plaćanja odabranog u procesu narudžbe naplaćuje u punom iznosu ako je pokriće na odabranom sredstvu plaćanja dovoljno.

2. Ako naplata punog iznosa nije moguća, paidwings zadržava pravo naplate tog iznosa prema vlastitom nahođenju u manjim pojedinačnim iznosima.

3. U slučaju korisnikova kašnjenja s plaćanjem na dugovani se iznos za vrijeme kašnjenja obračunava kamata te se provodi izvansudski postupak opomene. Ako korisnik ni nakon toga ne podmiri dug, potraživanje se prosljeđuje agenciji za naplatu dugova, što rezultira dodatnim troškovima, te se naplaćuje naknada za obradu u iznosu od 4,50 EUR.

§ 5. Raskid ugovora; razvrgavanje ugovora; trajanje ugovora


1. Korisnik u svakom trenutku može prekinuti ugovorni odnos o besplatnim uslugama raskidom ugovora. Korisnik može raskinuti ugovor izjavom upućenom tvrtki paidwings ili odabirom funkcije „Izbriši profil” u usluzi. Nakon prestanka ugovora brišu se korisnikov profil i odgovarajući skupovi podataka pod uvjetom da ne postoji zakonska obveza čuvanja podataka. Ugovorni odnos o uslugama koje se naplaćuju mora se zasebno prekinuti.

2.Korisnik Usluge temeljene na naknadama može prekinuti trajnu obvezu u roku od 14 kalendarskih dana prije isteka odgovarajućeg redovnog ugovora. Prestanak ugovornog odnosa temeljenog na naknadi mora se izvršiti u pisanom obliku da bi stupio na snagu (faksom +41 (0) 41 5087019, e-poštom support@datingcustomercare.com ili poštom). Da bi se zajamčila uspješna obrada raskida ugovora, u izjavi moraju biti navedeni puno ime i prezime, korištena usluga, adresa e-pošte upotrijebljena za registraciju i korisničko ime. Radi pojednostavljivanja postupka ovdje smo pripremili obrazac koji možete ispisati.

3. Ako korisnik sklopi ugovor na trajanje kraće od 30 dana, može odstupajući od odredbi iz stavka 2. raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku.

4. Korisnik dobiva potvrdu o raskidu besplatnog ugovornog odnosa i ugovornog odnosa s obvezom plaćanja e-porukom na adresu e-pošte koju je naveo.

5. paidwings ima pravo na izvanredni raskid ugovora
a) ako korisnik u više navrata prekrši obveze korisnika u skladu s člankom 6. stavkom 5.
b) ako korisnik suprotno članku 2. stavku 1. na zahtjev tvrtke paidwings ne dostavi dokaz o dobi.

§ 6. Obveze korisnika


1. Korisnik sam odgovara za sadržaj svoje registracije, ostale osobne podatke i samim time za informacije o sebi koje stavi na raspolaganje. Korisnik jamči da su navedeni podaci istiniti i da opisuju njega osobno. Namjerno navođenje lažnih podataka daje tvrtki paidwings pravo da blokira korisnički profil, pri čemu pravo tvrtke paidwings na naknadu ostaje nepromijenjeno. paidwings time stječe pravo i na raskid ugovora bez otkaznog roka.

2. Korisnik jamči da se ne koristi uslugama tvrtke paidwings u poslovne ili komercijalne svrhe, a osobito ne u svrhu oglašavanja. Korisnik ne smije ručno ili upotrebom programa očitavati sadržaje i profile drugih korisnika u svrhu korištenja tako stečenih podataka izvan okvira usluga tvrtke paidwings .

3. Korisnik je obvezan povjerljivo postupati s e-porukama i drugim porukama te podacima drugih korisnika te ih ne učiniti dostupnima trećim stranama bez privole tih korisnika.

4. Korisnik se obvezuje na povjerljivo postupanje sa svojim pristupnim podacima. U slučaju prosljeđivanja pristupnih podataka trećim stranama korisnik je odgovoran za sve posljedice tog čina. Ako postoji sumnja da su pristupni podaci proslijeđeni trećim stranama, korisnik je dužan odmah o tome obavijestiti tvrtku paidwings i sam poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje daljnje zloporabe.

5. Nadalje, korisnik se obvezuje na to da neće zloupotrebljavati usluge tvrtke paidwings , osobito
a. da ih neće upotrebljavati za širenje klevetničkih, rasističkih, huškačkih, uvredljivih ili na neki drugi način protupravnih materijala ili takvih informacija
b. da ih neće upotrebljavati za slanje prijetnji drugim korisnicima i trećim osobama, njihovo uznemiravanje ili povredu njihovih prava (uključujući prava osobnosti)
c. da u sustav ili bazu podataka neće unositi podatke koji sadržavaju virus ili softver odnosno druge materijale koji su zaštićeni autorskim pravom ili srodnim pravima, osim ako je korisnik vlasnik tih prava ili posjeduje potrebnu privolu za upotrebu
d. da ih neće upotrebljavati na način kojim negativno utječe na raspoloživost tih usluga za druge korisnike
e. da neće presretati e-poruke ni druge poruke te da to neće ni pokušavati
f. da e-poruke i druge poruke neće slati drugim korisnicima ni u koju drugu svrhu osim privatne komunikacije, osobito ne za reklamiranje ili nuđenje robe i usluga ili u druge poslovne ili komercijalne svrhe
g. da u osobnom opisu i u prenesenim datotekama neće navoditi ni dodavati imena, adrese, brojeve telefona ili telefaksa, adrese programa za razmjenu poruka, adrese e-pošte, marke, nazive poduzeća, nazive drugih internetskih portala ili URL-ove.

6. Nepridržavanje gore navedenih pravila ponašanja ili kršenje drugih obveza reguliranih ovim Općim uvjetima poslovanja daje tvrtki paidwings pravo da raskine ugovor bez otkaznog roka iz važnog razloga i da odmah blokira pristup korisnika bazi podataka tvrtke paidwings. paidwings također može izbrisati dijelove korisničkog profila kao alternativa blokadi ili raskidu ugovora.

7. Ako korisnik sklapanje ugovornog odnosa povezuje s komercijalnim ili poslovnim interesima odnosno upotrebljava podatke trećih strana kojima je stekao pristup u poslovne ili komercijalne svrhe tj. u svrhe koje tvrtka paidwings nije izričito odobrila, obvezan je platiti tvrtki paidwings ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 EUR za svako dokazano kršenje obveza. Druga prava na naknadu štete ostaju nepromijenjena.

§ 7. Djelovanje


1. Tvrtka paidwings ima pravo provjeriti sadržaje i podatke koje su korisnici unijeli te ukloniti odgovarajuće podatke ako su oni suprotni ovim Općim uvjetima poslovanja.

2. Tvrtka paidwings također ima pravo, ali nije obvezna provjeriti jesu li tekstovi, prenesene fotografije i slike u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i zakonskim propisima te ih ukloniti ako nisu.


§ 8. Prijenos prava


1. Korisnik priznaje tvrtki paidwings neisključivo, prenosivo i prostorno neograničeno jednostavno pravo korištenja koje je vremenski ograničeno na trajanje ugovora, a koje se odnosi na sadržaje, uključujući slike, tekstove i videozapise, koje je korisnik izradio ili postavio u usluzi.

2. Korisnik jamči da se sadržajima koje je postavio ili izradio i njihovom upotrebom ne krše prava trećih strana, osobito ne autorska ili druga zaštitna prava.

§ 9. Odgovornost


1. Tvrtka paidwings ne odgovara za sadržaje korisničkih profila. Ona ne nadzire točnost ni pouzdanost informacija koje korisnici međusobno razmjenjuju ili postavljaju na svojim profilima.

2. paidwings ne preuzima odgovornost za točnost korisničkih profila prikazanih u sustavu povezivanja ni za njihovu ocjenu u pogledu kompatibilnosti s drugim korisnicima. Tvrtka paidwings pritom je zadužena samo za povezivanje, ne i za uspjeh kontakta.

3. paidwings nadalje ne preuzima odgovornost za financijsku ili drugu netjelesnu štetu koja se može dovesti u vezu s uslugom, osim ako ju je tvrtka paidwings prouzročila namjerom ili grubom nepažnjom.

4. Osim toga, paidwings osobito ne preuzima odgovornost za neovlašteni pristup trećih strana osobnim podacima korisnika (npr. uslijed neovlaštenog pristupa hakera bazi podataka), osim ako je tvrtka paidwings namjerom ili grubom nepažnjom omogućila neovlašteni pristup osobnim podacima.

5. paidwings ne preuzima odgovornost ni ako treće strane zloupotrijebe podatke i informacije koje im je korisnik učinio dostupnima.

§ 10. Oslobađanje od odgovornosti


1. Korisnik oslobađa tvrtku paidwings od svake odgovornosti i od svih obveza, troškova i zahtjeva za naknadu štete koje su klevetom, uvredom ili povredom osobnosti prouzročili drugi korisnici.

§ 11. Tehnički nedostaci


1. paidwings ne jamči za stalnu raspoloživost svoje internetske stranice ni za njezinu tehničku funkcionalnost.

2. paidwings osobito ne preuzima odgovornost za smetnje u kvaliteti pristupa usluzi zbog više sile ili događaja za koje tvrtka paidwings nije odgovorna.

§ 12. Rješavanje sporova

Europska komisija uspostavila je platformu za internetsko rješavanje sporova između poduzetnika i potrošača. Platforma za internetsko rješavanje sporova dostupna je na stranici https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Skrećemo vam pozornost na to da nismo ni zakonski obvezani ni spremni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred tijelom za rješavanje sporova s potrošačima.

§ 13. Pravo opoziva

Imate pravo opozvati ovaj ugovor bez navođenja razloga u roku od 14 dana.

Rok za opoziv iznosi 14 dana od datuma sklapanja ugovora.

Da biste ostvarili svoje pravo opoziva, morate nas (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland, telefaks: +41 (0) 41 5087019, e-pošta: support@datingcustomercare.com) nedvosmislenom izjavom (npr. dopis poslan poštom, telefaks ili e-poruka) obavijestiti o svojoj namjeri da opozovete ovaj ugovor.

Kako bi se smatralo da ste poštovali rok za opoziv, dovoljno je da obavijest o ostvarivanju prava opoziva pošaljete prije isteka roka za opoziv.
Posljedice opoziva
Ako opozovete ovaj ugovor, dužni smo vam bez odlaganja i najkasnije u roku od 14 dana od dana kojeg smo zaprimili obavijest o vašem opozivu ovog ugovora vratiti cjelokupni iznos koji ste nam uplatili, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova koji su nastali jer ste se odlučili za drukčiji način isporuke od najpovoljnije standardne isporuke koju smo vam ponudili). Za taj povrat uplate primjenjujemo isti način plaćanja koji ste primijenili u izvornoj transakciji, osim ako je s vama izričito drugačije dogovoreno; ni u kojem slučaju nećete morati platiti naknadu za povrat uplate.

Ako ste zatražili da vam usluge počnemo pružati tijekom roka za opoziv, dužni ste nam platiti primjereni iznos koji odgovara udjelu usluga već pruženih do trenutka zaprimanja vaše obavijesti o ostvarivanju prava opoziva ovog ugovora u ukupnom opsegu usluga predviđenih ugovorom.

Na vašu izričitu želju započet ćemo izvršenje ugovora s obvezom plaćanja prije isteka roka za opoziv ako istodobno izrazite svoju suglasnost s činjenicom da vaše pravo opoziva time prestaje vrijediti te nam potvrdite da ste upoznati s time.

Za opoziv ugovora možete upotrijebiti i sljedeći primjer obrasca za opoziv.

Za
Paidwings AG
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland

Telefaks: +41 (0) 41 5087019
E-pošta: support@datingcustomercare.com

Ovim putem ja/mi () opozivam/opozivamo sklopljeni ugovor o kupnji sljedeće robe () / pružanju sljedeće usluge ()

– Naručeno dana () / primljeno dana ()
– Ime i prezime potrošača
– Adresa potrošača
– Potpis potrošača (samo u slučaju slanja obavijesti papirnim putem)
– Datum

(*) Izbrisati nepotrebno.